Tilinpäätös ja veroilmoitus

Tilinpäätös on laadittava neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Tilintarkastusrajat ylittävien yritysten tasekirjan, tase-erittelyt sekä paperisen kirjanpitomateriaalin toimitamme tilintarkastajalle. Tilinpäätöksen pohjalta laadimme veroilmoituksen ja toimitamme tilinpäätöstiedot kaupparekisteriin.

Työ- ja elinkeinoministeriö
Tilintarkastajan valinta
Patentti- ja rekisterihallitus